Pensionering af tjenestemænd i staten,folkekirken og folkeskolen m.fl. på grund af sygdom eller alder

02-06-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF