Seniorordninger for gradvis tilbagetrækning i staten og folkekirken m.v.

16-06-1995
Historisk



Download cirkulære som PDF