Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 1995

14-09-1995
HistoriskDownload cirkulære som PDF