Bedømmelse af tjenestemænd i henhold til §8 i lov om tjenestemænd