Vilkår ved ansættelse af erhvervsuddannelseselever og erhvervsgrunduddannelseselever i staten