Konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg