018-97 - Løn- og ansættelsesvilkår for videnskabelige stillinger ved Kort- og Matrikelstyrelsen

05-03-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF