054-97 - Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne

19-08-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF