045-97 - Forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte m.fl. under StK´s, TOK´s, COII´s og AC´s forhandlingsområder