096-98 - Vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for laboratoriefunktionærer i statens tjeneste

16-09-1998
HistoriskDownload cirkulære som PDF