109-98 - Omlægning af finansiering af udgifter til rådighedsløn og ventepenge til forhenværende tjenestemænd