Aftale om vilkår for forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

17-08-1999
HistoriskDownload cirkulære som PDF