Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. April 1999

13-10-1999
HistoriskDownload cirkulære som PDF