IT/edb-medarbejdere (HK) i statens tjeneste

08-01-2000
Historisk

Finansministeriet og HK/STAT Samdata har den 2. januar 2001 indgået organisationsaftale for IT/edb-medarbejdere i staten (HK).Organisationsaftalen indeholder et permanent nyt lønsystem, der er indgået i henhold til rammeaftalen om forsøg med nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i organisationsaftalen.


Bemærkninger

Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 25. juni 1999 det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF