Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser

30-06-2000
HistoriskDownload cirkulære som PDF