Aftrapning af tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2