Ophævelse af aftale om telefongodtgørelse og tjenestestedstelefon