Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC-fællesoverenskomst)

03-09-2002
HistoriskDownload cirkulære som PDF