Korrespondenter (EsF) i staten

19-12-2002
Historisk

Finansministeriet har med Erhvervssprogligt Forbund (EsF) indgået overenskomst af 19. december 2002 for korrespondenter (EsF) i staten.Overenskomsten har virkning fra 1. april 2002 og afløser overenskomsten af 6. juni 2000.


Bemærkninger

Overenskomsten indeholder et permanent nyt lønsystem, der omfatter alle nuværende og kommende ansatte


Download cirkulære som PDF