Lokalløn

13-08-2003
Historisk

Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 aftalte Fmst. og centralorganisationerne at foretage en teknisk opdeling af den hidtidige aftale om lokalløn og chefløn i en aftale om lokalløn og en aftale om chefløn.Download cirkulære som PDF