Ophævelse af visse cirkulærer m.v. på Personalestyrelsens område (regeringens moderniseringsprogram)

01-12-2003
Gældende

Cirkulæret er et led i regeringens moderniseringsprogram (nr. 175. Forenkling af Personalestyrelsens regelsæt). Cirkulæret ophæver 12 forskrifter på det personalepolitiske område.Download cirkulære som PDF