Pensionsforhold for ansatte i fleksjob under CFU`s forhandlingsområde

15-06-2004
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har indgået vedlagte aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob under CFU’s forhandlingsområde.


Bemærkninger

Aftalen indebærer, at ansatte i flekjob i nærmere beskrevet omfang kan bevare tilhørsforhold til en hidtidig pensionsordning i forbindelse med ansættelse i fleksjob.


Download cirkulære som PDF