Pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område.

18-04-2005
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område.


Bemærkninger

Aftale omfatter tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område på nyt lønsystem.


Download cirkulære som PDF