Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

03-05-2005
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 21. april 2005 indgået aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.


Bemærkninger

Aftalen er en del af Kompetencepakken OK05, som består af følgende aftaler:* Aftale om Kompetenceudvikling* Aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling* Aftale om Udviklings- og Omstillingsfonden* Aftale om Kompetencefonden


Download cirkulære som PDF