Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

26-08-2005
Historisk

Med det formål at fremme det nordiske samarbejde blev der efter vedtagelse i Nordisk Ministerråd i 1979 iværksat en udvekslingsordning for personale i statsadministrationerne i de nordiske lande.Download cirkulære som PDF