Erhvervsvejledere i staten

14-11-2005
Historisk

Finansministeriet og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere har den 27. oktober 2005 indgået organisationsaftale for erhvervsvejledere i statens tjeneste.


Bemærkninger

Organisationsaftalen udgør sammen med fællesoverenskomsten mellem Fi-nansministeriet og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC) det samlede overenskomstgrundlag.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger senest den 10. marts 2008 mellem Finansministeriet og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere er parterne blevet enige om at forny organisationsaftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,01 Mb)


Download cirkulære som PDF