Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

21-12-2005
Historisk

I medfør af Finansministeriets, Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst.nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser.


Bemærkninger

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2006.


Download cirkulære som PDF