Ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

16-01-2006
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 21. december 2005 indgået aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen.Download cirkulære som PDF