Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK)

25-04-2006
Historisk

Finansministeriet og Statsansattes Kartel har den 20. april 2006 indgået fællesoverenskomst


Bemærkninger

Fællesoverenskomsten udgør sammen med organisationsaftalerne det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF