Sanitører

02-11-2006
Historisk

Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund har den 24. oktober 2006 indgået organisationsaftale for sanitører.Aftalen indebærer bl.a., at sanitørerne overgår til nyt lønsystem, og at de pr. 1. oktober 2006 overgår til aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.


Bemærkninger

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2005. Dog træder ændringerne af lønsystemet først i kraft den 1. april 2007.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund den 21. februar 2008 er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,05 Mb)


Download cirkulære som PDF