Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

15-03-2007
Gældende

Ved OK05 blev der mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg enighed om, at hvis basisløn eller intervalløn overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på sluttrinnet, indbetales der med virkning fra 1. april 2005 pensionsbidrag på 18 pct. af den overskydende løn til en supplerende pensionsordning. Cirkulæret er revideret i overensstemmelse hermed, ligesom der er foretaget nogle præciseringer. Aftale af 19. december 2003 er derimod ikke ændret.Download cirkulære som PDF