Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

13-04-2007
Historisk

Finansministeriet fremsender hermed regulativ af 13. april 2007 om løn-, arbejdstids- og øvrige ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Regulativet træder i kraft den 1. januar 2007 og ophæver fra samme tidspunkt Finansministeriets regulativ af 22. december 2006 om løn-, arbejdstids- og øvrige ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.Download cirkulære som PDF