Lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser (COII's forhandlingsområde)

23-08-2007
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået organisationsaftale for lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser



Download cirkulære som PDF