Ændring af overenskomst for speciallæger mv. i staten

04-09-2007
Gældende

Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger har aftalt forhøjelse af pensionsbidraget for henholdsvis sessionslæger, deltidsansatte militære overlæger og lægekonsulenter ved Statens Luftfartsvæsen


Bemærkninger

Ændringerne træder i kraft fra den 1. oktober 2006.


Download cirkulære som PDF