Ændring af overenskomst for akademikere i staten (pensionskassetilhør for ingeniører m.fl.)

06-09-2007
Historisk

Finansministeriet og Ingeniørforeningen i Danmark har indgået aftale om ændring af pensionskassetilhøret for de uddannelser, der henhører under forhandlingsområdet for Ingeniørforeningen i Danmark og Foreningen af Levnedsmiddelingeniører og -kandidater.


Bemærkninger

Ændringerne træder i kraft pr. 1. oktober 2007


Download cirkulære som PDF