Ændring af overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten

11-09-2007
Gældende

Mellem Finansministeriet og Dansk Journalistforbund er der aftalt forhøjelse af lønsatsen for journalistpraktikanter i statenDownload cirkulære som PDF