Pensionsbidrag af særlige tillæg til statens tjenestemænd i Grønland inden for AC's forhandlingsområde

12-11-2007
Historisk

Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation har indgået aftale om pensionbidrag af særlige tillæg, der ydes til tjenestemandsstillinger i Grønland omfattet af AC's forhandlingsretDownload cirkulære som PDF