Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

07-12-2007
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået organisationsaftale for socialrådgivere i staten.


Bemærkninger

Med virkning fra 1. oktober 2006 er de ansatte omfattet af aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Dansk Socialrådgiverforening den 14. marts 2008 er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,06 Mb)


Download cirkulære som PDF