Ændring af cirkulære om læger i staten (protokollat om turnuslæger)

19-12-2007
Gældende

Finansministeriet og Foreningen af Yngre Læger har indgået protokollat om ansættelsesvilkår for turnuslæger, der ansættes ved Forsvaret som led i turnusordningen.


Bemærkninger

Protokollatet træder i kraft den 1. januar 2008.


Download cirkulære som PDF