Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

28-02-2008
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens forhandlingsområde


Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger senest den 13. marts 2008 mellem Finansministeriet, COII og Kriminalforsorgsforeningen er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,07 Mb)


Download cirkulære som PDF