Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008

21-04-2008
Historisk

Den 1. april 2008 reguleres de pensionsgivende lønninger, som lægges til grund ved beregningen af tjenestemandspension, jf. tjenestemandspensionslovens § 5, stk. 1.Download cirkulære som PDF