Løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved private og almene gymnasier mv.

11-06-2008
Gældende

Finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund har indgået aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved private og almene gymnasier mv. i tilknytning til overenskomst for akademikere i staten.


Bemærkninger

Parterne er enige om, at aftalen videreføres uden ændringer i den nye periode efter OK11. Der udsendes ikke nyt cirkulære/aftale.


Download cirkulære som PDF