Håndværkere

05-08-2008
Historisk

Finansministeriet og håndværkerorganisationerne har indgået organisationsaftale for håndværkere i staten.


Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og håndværkerorganisationerne ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læse mere om status for fornyelse af aftalen her .


Download cirkulære som PDF