Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

02-09-2008
Historisk

Som led i overenskomstforliget med CFU er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forlænget gruppelivsdækning for den personkreds, der er omfattet af gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken.


Bemærkninger

Dette cirkulære erstatter tidligere cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08. Eneste ændring i forhold til tidligere cirkulære er, at bilag 1, som omhandler visse personalegrupper, for hvem der skal indbetales til gruppelivsordningen, uanset der indbetales bidrag til en pensionsordning, er medtaget i dette cirkulære.


Download cirkulære som PDF