Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

24-09-2008
Historisk

Finansministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har indgået organisationsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter.


Status for fornyelsen af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 samt Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF