Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten

03-11-2008
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået organisationsaftale for sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte)


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 samt Dansk Sygeplejeråd er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om status for fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF