Senior og Fratrædelsesordninger

12-12-2008
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om senior- og fratrædelsesordninger.



Download cirkulære som PDF