Godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser for statens tjenestemænd i Grønland

10-04-2002
GældendeDownload cirkulære som PDF