Cirkulære om organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde)

05-01-2022
Gældende

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 har indgået organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde)


Se CIR1H nr 9003 af 05/01/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF