Cirkulære om organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde)

03-07-2020
Historisk

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 har indgået organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10's forhandlingsområde)


Se CIR1H nr 9422 af 03/07/2020 på Retsinformation

Der er kommet en enkelt bemærkning, som gør, at der skal ændres i aftalen som følger:

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 1:

Organisationsaftalen omfatter tillige undervisere ved professionshøjskoler, der med udgangspunkt i en af de i § 1, stk. 1, nr. 1-9, nævnte grunduddannelser, har gennemført en kandidatuddannelse.

Bestemmelsen bør rettelig se således ud:

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 1:

Organisationsaftalen omfatter tillige undervisere ved professionshøjskoler, der med udgangspunkt i en af de i § 1, stk. 1, nr. 1-7, nævnte grunduddannelser, har gennemført en kandidatuddannelse


Download cirkulære som PDF